47. Valtakunnallista yrittäjien ja kehittäjien seminaaria ovat tukemassa:

HAWO, Kajaanin kaupunki, MTK, KantriKestävä- ja Via Karelia – vastuullista ruokamatkailua -hankkeet.

HAWO

HAWO on laadukkaiden pientalojen ja loma-asuntojen valmistaja ja toimittaja. HAWOn taloja on viime vuosina toimitettu useisiin matkailu- ja asuntokohteisiin ympäri Suomea: Kilpisjärveltä Turun saaristoon.

Monipuoliset HAWO Oma- ja Loma-talomallistot auttavat erilaisia asuntorakennuttajia sekä matkailualan yrityksiä vaivattomampaan ja tuottavampaan liiketoimintaan — nopeasti ja kustannustehokkaasti. Talomallistot koostuvat monipuolisista ja kompakteistakin 21m²–88 m² talomalleista sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin asumisen tarpeisiin.

HAWOn talot eli Hawot rakennetaan perustuksineen täysin valmiiksi modernilla tuotantolinjalla Limingassa ja toimitetaan täysin valmiina sekä varusteltuna asiakkaalle. HAWOn tuotantotapa mahdollistaa rakennushankkeiden nopean läpiviennin ammattimaisesti myös ilman asiakkaan aiempaa rakennuttamisen kokemusta. Laadukkaat pientalot voivat olla tuottavassa vuokrauskäytössä jopa kolmessa kuukaudessa rakennusluvan myöntämisestä. Rakentamisen nykyaikaa edustava tuotantotapa sekä laadukas, monipuolinen talomallisto mahdollistavat erilaisille yrityksille vaivattoman ja helpon tavan lanseerata tai laajentaa omaa majoitusliiketoimintaa.

HAWO — Laatu syntyy kokemuksesta.
HAWO loma talomallisto.

 

KAJAANIN KAUPUNKI

On todistettu, että Kajaanissa vuorokauteen mahtuu 26 tuntia. Viikkojen, kuukausien ja vuosien kuluessa siitä kertyy paljon ylimääräistä aikaa. Aikaa tehdä sitä mitä olet aina halunnut tehdä. Aikaa kasvaa ja unelmoida.

Kyseessä onkin ihan oma aikavyöhykkeensä, jolla on mahdollista toteuttaa asioita, joista monissa kaupungeissa voi vain haaveilla. Kajaanin aikavyöhyke on kehittynyt suojassa ruuhkaparvilta ja jonotukselta. Kajaanin aikavyöhyke sopii sinulle, joka haluat harrastaa ja nauttia vapaa-ajasta. Toteuttaa itseäsi, saada asioita aikaan työelämässä ja viettää aikaa perheesi kanssa. Täällä sinun ei tarvitse valita tärkeiden asioiden väliltä.

Poistu kiirevyöhykkeeltä – tutustu kajaanilaiseen elämään kuvien ja tarinoiden avulla. Mitä sinä tekisit kahdella ylimääräisellä tunnilla?

Lue lisää Kajaanin kaupungista.

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 317 MTK-yhdistystä sekä 52 metsänhoitoyhdistystä. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden 2021 lopussa 100 096 jäsentä ja 40 605 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 179 895. Yhteensä MTK:lla on jäseniä noin 280 000.

MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Yhteismetsät ry ja Suomen Hippos ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on tuottajajäseniä noin 10 600 ja metsänomistajajäseniä noin 19 000.

Tutustu MTK:hon.

 

KANTRIKESTÄVÄ JA VIA KARELIA -VASTUULLISTA RUOKAMATKAILUA HANKKEET

KANTRI KESTÄVÄ

KantriKestävä –hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima yhteistyö- ja valmennus-, koulutushanke. Hankkeen osatoteuttajana on ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset (MKN).

KantriKestävä -hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset elintarvike-, luonto-, terveys-, ja hyvinvointialojen yrittäjät ja toimijat. Yrittäjyyttä kehitetään paikallisten kehittäjä-, neuvonta-, ja tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä.

KantriKestävä -hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kohtauspaikkoja asiakkaille ja yrityksille, välitetään tietoa hyvistä käytänteistä ja mahdollistetaan verkostoituminen eri tahojen kanssa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja elintarvike- ja luonnon-tuotealan ongelmakohtiin, toteutetaan pilottikokeiluja ja tuotetestauksia sekä kehitetään ja vahvistetaan teknistä ja digitaalista osaamista. Työpajoissa lisätään osallistujien osaamista, tietämystä ja perusteita erilaisten tuotteiden valmistus-, tuotteistus, ja laatuprosesseihin liittyen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja järjestetään valmennuksia kohderyhmän tarpeisiin. Opintomatkojen kautta haetaan uusia innovaatioita tuotekehitykselle ja innovoinnin tueksi toteutetaan myös työpajoja. Hankkeessa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuvien yritysten eteenpäin ohjausta.

Lue lisää KantriKestävä-hankkeesta.

 

 

VIA KARELIA -VASTUULLISTA RUOKAMATKAILUA VERKOSTOITUEN

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittäminen Via Karelia matkailureitillä. Toiminnassa tavoitellaan entistä tunnetumpaa, vetovoimaisempaa ja vastuullisempaa reitistöä, kehittämällä kohdealueen yritysten ja toimijoiden palvelu- ja vastuullisuusosaamista.

Via Kareliaan kytkeytyviä ruokamatkailuverkostoja vahvistetaan muun muassa maakunnallisilla lähiruokatreffeillä, yhteiskehittämisellä sekä tutustumalla hyviin käytänteisiin opintomatkoilla. Osallistujille avataan myös tarkemmin Via Karelian ja muiden matkailuteiden merkitystä sekä mahdollisuuksia yrityksille. Kehittämistoimintaan lukeutuu muun muassa vastuullisen ruokamatkailun koulutusta sekä aiheeseen pureutuvia alueellisia työpajoja yrityksille ja kehittäjille Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa. Via Karelia -reittiin kytkeytyvää ruokamatkailua kehitetään myös liiketoiminnan ja palveluiden osalta.

Vastuullista ruokamatkailua ja paikallisen ruoan saatavuutta Itä-Lapissa, Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Suomessa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kahden hankkeen voimin: Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (sekä ProAgria Itä-Suomi / MKN Itä-Suomi ja Naturpolis) ja Vastuullisen ruokamatkailun kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto).

Lue lisää Via Karelia – vastuullista ruokamatkailua verkostoituen -hankkeesta.